10 Triệu chứng tự kỷ quan trọng

0 Comments

Chia sẻ là chăm sóc! Đăng lại tiếng riu ríu Đăng lại Tự kỷ cũng như rối loạn phổ tự kỷ (ASD) có thể ảnh hưởng đến hàng chục triệu trên toàn thế giới. Đáng

Lò vi sóng Một marshmallow

0 Comments

cho một thí nghiệm khoa học ngon miệng cũng như nghi vấn, lò vi sóng một marshmallow trong khoảng một phút cũng như niềm vui trong kết quả. Tự hỏi điều gì sẽ xảy ra?